Palveluhinnasto

Lainansaajalta sekä siltä, jolle panttikuitti on siirtynyt peritään tämän palveluhinnaston mukaisesti panttilainauslaitoksen antamasta panttilainasta korkoa ja korvaukset, jotka vastaavat lainanannosta ja panttauksesta aiheutuvia kustannuksia, sekä korvaukset myyntiä tarkoittaviin toimenpiteisiin ryhtymisestä aiheutuneista kuluista ja edelleen pantin myynnistä julkisella huutokaupalla panttilainauslaitokselle aiheutuneet myyntikustannukset.

Tämän palveluhinnaston määrittelemät korvaukset ja kustannukset peritään aina panttia lunastettaessa tai lainaa uudistettaessa sekä panttilainan vakuutena olevaa panttia myytäessä.

Palveluhinnaston mukaisia korvauksia ja kustannuksia ei muuteta laina-aikana lainansaajan vahingoksi.

 1. Korko
  Korkona peritään 0,5-2% lainapääomasta kuukaudessa.
  Korko lasketaan kuluttajasuojalain mukaan päiväkorkoperusteisena, kuitenkin niin, että mikäli pantti lunastetaan ennen eräpäivää, korko lasketaan siten, että jokainen alkava kuukausi laina-ajan alkamispäivästä luetaan täydeksi kuukaudeksi. Mikäli laina uudistetaan ennen eräpäivää, lasketaan korko päiväkorko-perusteisesti kuluneelta laina-ajalta.
  Laina-ajalta perittävän koron lisäksi peritään korkoa enintään neljältä (4) kuukaudelta lainan eräpäivästä lukien.

 2. Korvaukset lainanannosta ja panttauksesta aiheutuvista kustannuksista

  1. Säilytys-, hoito- ja vakuutusmaksu
   Säilytys-, hoito- ja vakuutusmaksuna peritään 0.5-1.5% kuukaudessa. Maksu lasketaan kuluttajasuojalain mukaan päiväkorkoperusteisesti kuitenkin niin, että mikäli pantti lunastetaan ennen eräpäivää, maksu lasketaan siten että jokainen alkava kuukausi laina-ajan alkamispäivästä luetaan täydeksi kuukaudeksi. Mikäli laina uudistetaan ennen eräpäivää, maksu lasketaan päiväkorkoperusteisesti kuluneelta laina-ajalta.

  2. Panttikuittimaksu
   Panttikuittimaksuna peritään kiinteä maksu 6,00 €.

  3. Panttikuitin katoamisilmoitusmaksu
   EI MAKSUA

  4. Muistutuskirjemaksu
   Erääntyneen lainan johdosta lähetetystä muistutuskirjeestä peritään kiinteänä maksuna 5,00€.

  5. Erityinen varastointimaksu
   Suurta ja erityisvarastointitilaa vaativien panttien osalta peritään erityisenä varastointimaksuna 5,00-150,00€ kuukaudessa.

  6. Ylijäämäilmoitusmaksu
   Pantin myynnistä syntyneen ylijäämän selvittämisestä ja laskemisesta sekä vähintään 50,00 € suuruisen ylijäämän asiakkaalle ilmoittamisesta aiheutuneista kustannuksista peritään kiinteänä korvauksena 10,00 €.

  7. Selvitystyömaksu ja erillinen arviointimaksu
   Panttilainauslaitoksen erillisen toimeksiannon perusteella suorittamasta selvitys- ja tutkintatyöstä peritään käytettyyn aikaan perustuva tuntilaskutusperusteinen korvaus 50€/tunti, kuitenkin vähintään 50,00€.

 3. Myyntivalmistelukorvaus

  Korvauksena myyntiin tarkoittaviin toimenpiteisiin ryhtymisestä aiheutuneista kuluista peritään 0-2% lainapääomasta, kuitenkin kiinteänä maksuna vähintään 5,00 €. Myyntivalmistelukorvaus peritään aikaisintaan neljäntoista (45) vuorokauden kuluttua lainan eräpäivästä.

 4. Panttihuutokauppamaksu

  Julkisella huutokaupalla myydyn pantin myyntihinnasta peritään panttihuutokauppamaksuna 15% pantin myyntihinnasta.
  Arvopaperipörssin tai arvopaperivälittäjän välityksellä myydystä pantista sekä kiinteistövälittäjän välityksellä myydystä asunto-osakkeesta peritään myyntikustannuksena 5% välittäjän panttilainauslaitokselle tilittämästä myyntihinnasta.

 5. Postikulut

  Postin kautta lunastettavasta pantista peritään 25,00 € maksu, joka sisältää pantin lähetyksen vakuutettuna. Mikäli postin perimät kustannukset ylittävät em summan peritään postin kulut lisättynä 5,00€. Kirjepostin lähetetyistä kuiteista ei peritä maksua.

 6. Arvo-osuustilin panttausmaksu

  Arvo-osuustilin panttauksesta peritään arvo-osuusrekisterinpitäjän hinnaston mukainen maksu, jonka rekisterinpitäjä perii Oulun Panttilainakonttori Oy:ltä